sluchaj/listen

release 28.03.2002

prawie rok temu mik.musik.!. wydało płyte "superrityn.ses" wojtka kucharczyka.
był to początek "jeszcze bardziej specjalnej serii".
właściwej kontunuacji (pomijając nieco zbyt dygresyjne "making love with cd-r") doczekujemy sie dopiero teraz.
w ciągu tego czasu trwały prace nad dopracowaniem koncepcji, poszerzeniem pola działania.
do udziału w projekcie zostali zaproszeni artyści również spoza "typowego" kręgu mik.musik.!., z polski i zagranicy.
każda płyta bedzie remiksem poprzedniej, możliwie bez wykorzystania "zewnętrznego" materiału, powinna mieścić się w 20 minutach trwania. każda wydana będzie w nakładzie nie przekraczającym 55 sztuk.
w obiektowych, przezroczystych opakowaniach z dodatkami.

pierwszym remikserem został wolfram znany z rewelacyjnych solowych płyt oraz działalności w formacji neurobot i labelu polycephal.
mikro-klikowe, post-minimalistyczne konstrukcje rytmiczne z "płyty-matki" - "superrityn.ses" - popchnął w stronę bardziej "udronionych", lejących sie widm dźwiękowych, laptopo-orkiestrowych harmonii, z właściwym mu aspektem analizy przestrzeni urbanistycznej w której ta muzyka ma/powinna rezonować.
od architektonicznego labiryntu (dźwięku) po socjologiczną łamigłówkę (znaczeń).
źródło dźwiękowe ciągle jeszcze jest słyszalne, ale naznaczone niepodrabialnym stylem wolframa, gdzieś pomiędzy bardziej ambientowymi dokonaniami ovala, a bardziej dronowymi janka schaefera + szczypta muzyki konkretnej i plądrofonii.
utwory są skondensowane, naładowane energią.
są wybornie antyelektrostatyczne.
i prawdziwie systemowo superrekombinowane.


następny remikser = opopop/alku/barcelona.
Każdy utwór na tej płycie trwa około dwóch minut, a mimo to z bardzo ograniczonego spektrum dźwiękowego, jakie dostarczyła płyta-matka ("superrityn.ses" Wojt3k'a), tworzy przeróżne pejzaże. Są rozmyte, przestrzenne brzmienia zaburzane chroboczącymi przebłyskami, zaszumione pejzaże przechodzące w industrialne potężne pomruki i dudnienia, miarowy industrialny beat i clickowe, filigranowe konstrukcje. Ponad 20-minutowa mozaika styli obecnych we współczesnej elektronice, zaskakująca w każdej minucie zwrotem akcji i maksymalnie intensyfikująca doznania dźwiękowe. Pod tym względem "superrecombination_sys" jest płytą najbliższą stylistycznie ostatnim nagraniom Mołr Drammaz, a jednocześnie najbardziej odległą od dwóch pozostałych (jak dotąd) płyt z serii "even more special". Tym bardziej wiec powinniśmy z niecierpliwością wypatrywać kolejnych jej pozycji. A Wolframowi pogratulować muzycznej błyskotliwości, gdyż na tej krótkiej płytce udało mu się spójnie połączyć muzyczną dynamikę plądrofonicznej "projekt drei" z dźwiękowym kunsztem i przestrzenią "atol drone".

Daniel Brożek, freelance reviewer.
WOLFRAM - SUPERRECOMBINATION_SYS (CDR by Mik Musik)
OPOPOP - CARO DE COMPUTAR (CDR by Mik Musik)
As far as I understand these two releases are extensions of eachother. Both are remixes of a CD that was released about a year ago on the same Mik Music label, "Superrityn.ses" by Wojt3k Kucharczyk. That work was remixed by Wolfram. His release gets then remixed by someone else, in this case Opopop from Spain. Opopop's work is remixed by someone else. etc etc.
Wolfram hails from Poland and has released music with Neurobot and on the Polycephal label. His work goes into a more droning field of music, with various ambient overtones then is usually found in his work. Taking the smallest particles possible, he feeds them to the hungry patches and builts carefully small, gentle fields of music, with an occassional tonal and rhythmical burst, which is a rather nice piss take on Pan Sonic...
Opopop hails from the cycles around Alku and many other Spanish microwave composers. His work lasts only some twelve minutes, and has thirteen short computerized pieces. Clicks and cuts in a true sense of the word. The original has disappeared through all the various Max/Msp patches and a clinical residue is there. Cold and chilly music from a warm country - now that seems to be a true contradiction. Lovers of Mego styled laptoptatics may find their fun here.
Both releases are limited to 55 copies only...

Frans de Waard, Vital Weekly 342
mik.musik.!. label info 28.03.2002

almost the year ago, mik.musik.!. label released "superrityn.ses" by wojt3k kucharczyk.
it was the beginning of "even more special series".
the continuation is now ready.
we were searching for improving the overall concept and enchancing possibilities.
mik.musik.!. invited artists, also beside the "typical" mik.circles, from poland and abroad.
every next cdr in this series will be the remix of the previous one, possibly without use of the "outside" material, should last possibly no longer than 20 minutes.
every released in limited amount of 55 copies. in "object", transparent packaging.

the first remixer is wolfram, famous of his solo works and known also from the neurobot crew and the polycephal label.
micro-click, post-minimal rhythm constructions from the "mother" "superrityn.ses" he pushed into more droning direction, flowing sound spheres, gently buzzing and hissing harmonias, with analysis of urban-space, where this music should resonate.
the sound source is still recognizable, but heavily affected by wolfram's style's mark, somewhere in-between more ambient works of oval and more drone works of janek schaefer, with a slice of musique concrete and plunderphonics.
compositions are condensed, fulfilled with energy.
luxury of antielectrostatics.
and truly systematically recombined.
albumy solowe / solo albums
superrecombination_sys
Mik Musik! | 03.2002


01. Slowgamelan 2:30
02. Smokgamelan 2:17
03. Minimumgame 2:40
04. Smokspeed 2:06
05. Checkgameversion 2:09
06. Smokgame 4:14
07. Gamelan 1:38
08. Minimumcheck 1:21
09. Clapoclap 1:01

SCHOWAJ / HIDE